Väikelaevajuhi koolitus

Väikelaevajuhi koolitus

Väikelaevajuhikoolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 225 alusel (29.08.2005 a.) „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid“.

Õppekava sätestab väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste nõuded, et tagada väikelaevajuhtide ohutu veeliiklus.

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega kuni kakskümmend neli meetrit.

Väikelaevajuhi tunnist võib saada isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.

Teoreetiline osa sisaldab:

  • laevateooria alused
  • taglas ja meresõlmed
  • navigatsiooni alused, laeva asukoha määramine kaldal asuvate märkide ja navigatsioonivahendite abil
  • Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon
  • Kollektiiv- ja enesepäästevahendid merel
  • väikelaeva juhtimise alused, sildumine, ankrusse jäämine,
  • vette kukkunud inimese juurde väikelaevaga lähenemise viisid

 

Praktilised harjutused sisaldavad:

  • väljasõit mootorpaadiga: „mees üle parda“ manöövrid, ankrusse jäämine, sildumisharjutused
  • väljasõit purjelaevaga: manöövrid paut, halss, luhvamine, vallamine.

 

450,00 

Puhasta
  • Lisainfo

Lisainfo

Keel

English, Vene, Eesti