Kursused

 • 0 out of 5

  Väikelaevajuhi koolitus

  Väikelaevajuhikoolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 225 alusel (29.08.2005 a.) „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid“.

  Õppekava sätestab väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste nõuded, et tagada väikelaevajuhtide ohutu veeliiklus.

  Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega kuni kakskümmend neli meetrit.

  Väikelaevajuhi tunnist võib saada isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.

  Teoreetiline osa sisaldab:

  • laevateooria alused
  • taglas ja meresõlmed
  • navigatsiooni alused, laeva asukoha määramine kaldal asuvate märkide ja navigatsioonivahendite abil
  • Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon
  • Kollektiiv- ja enesepäästevahendid merel
  • väikelaeva juhtimise alused, sildumine, ankrusse jäämine,
  • vette kukkunud inimese juurde väikelaevaga lähenemise viisid

   

  Praktilised harjutused sisaldavad:

  • väljasõit mootorpaadiga: „mees üle parda“ manöövrid, ankrusse jäämine, sildumisharjutused
  • väljasõit purjelaevaga: manöövrid paut, halss, luhvamine, vallamine.

   

  450,00  400,00 
 • 0 out of 5

  Täiendav praktika

  Täiendav praktika sobib kõgile, kes ei oma veel oma paati, kuid soovim säilitada või värskendada koolitusel saadud teadmisis.

  Praktika koosneb alljärgnevatest praktilistest harjutustest:

  • Mootorlaeva ettevalmistus merele minekuks
  • Sildumisharjutused
  • Sildumisotste kinnitamine
  • Manöövrid (kurssi muutmine, “mees üle parda”, tagurdamine “boksi”).
  • Rahvusvahelise kokkupõrgete vältimise reeglite rakendamine
  • Inimeste ohutuse merel tagamine

  Praktika kava võib muuta vastavalt soovidele.

  80,00 
 • 0 out of 5

  Raadiosideoperaatori kursus (SRC)

  Raadiosideoperaatori koolitus on mõeldud väikelaevajuhtidele.

  Koolitus koosneb kolmest osast: teooria, praktika ja eksam. Teoreetiline osa annab ülevaadet raadiojaama tööpõhimõtetest ning sõnumite vastuvõtmise / edastamise protseduuridest. Praktiline osa võimaldab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas.

  Pärast koolituse läbimist, väljastatakse väikelaevajuhi sideoperaatori tunnistus Short Range Certificate (SRC).

  100,00 
 • 0 out of 5

  Distantsõppe

  300,00