Privaatsuspoliitika

KapteniABC OÜ vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
KapteniABC OÜ jätab endale õiguse saata kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi kapteniabc.com poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist andmebaasist.

Kõik kapteniabc.com veebilehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohale toimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohale toimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka kapteniabc.com veebilehele puudub neile juurdepääs.
Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Üldtingimustes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on Müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik veebilehe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata ostjale veebilehe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on veebilehe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks veebilehele sisse loginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-posti või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.