Koolitusest

Väikelaevandus areneb Eestis kiiresti ning iga aasta soovivad järjest rohkem inimesi saada õigust juhtida mootor-, purjelaeva või veeskuuterit. Veeliiklus muutub ainsa tihedamaks ning ohutu liiklemise reeglite järgimine on väga aktuaalne. Väikelaevajuhtide tunnistuse omamine võimaldab rentida mootor- või purjelaeva ka välismaal.

Koolitus sisaldab:

  • Loengud toimuvad õppeklassis kaks korda nädalas õhtuti või nädalavahetusel. Õppetöö alustamise kellaaeg lepitakse kokku kursuse alguses. Loengutes käsitletud materjalid on kättesaadavad ka elektrooniliselt. Navigatsiooni merekaartidel harjutamiseks vajalik inventar on olemas õppeklassis.
  • Praktiline osa koosneb üldjuhul kahest väljasõidust merele, mootor- ja purjelaevadega. Praktikapäevade planeerimine põhineb läbitud materjalist ning ilmaoludest lähtuvalt.
  • Pärast kursuse läbimist toimub eksam. Eksam toimub Veeteede Ameti esindaja juuresolekul.

 

Koolituse kestvus on 6-7 nädalat.

 

Pärast koolituse läbimist:

  • Omate vajalikke oskusi ja teadmisi väikelaeva ohutuks juhtimiseks.
  • Tutvute kokkupõrgete vältimise eeskirjaga ning siseveekogudel liiklemiskorraga.
  • Oskate kujundada graafiliselt laeva teekonda merekaardil ning leida laeva asukoha kalda objektide järgi.
  • Oskate siduda meremeeste sõlmi.
  • Pärast edukalt sooritatud eksamit saate väikelaevajuhitunnistuse.