Showing all 9 results

Näita
Kinni

Väikelaevajuhi koolitus

525,00 
Väikelaevajuhikoolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 225 alusel (29.08.2005 a.) „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid“. Õppekava sätestab väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste nõuded, et tagada väikelaevajuhtide ohutu veeliiklus. Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega kuni kakskümmend neli meetrit. Väikelaevajuhi tunnist võib saada isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele. Teoreetiline osa sisaldab:
 • laevateooria alused
 • taglas ja meresõlmed
 • navigatsiooni alused, laeva asukoha määramine kaldal asuvate märkide ja navigatsioonivahendite abil
 • Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon
 • Kollektiiv- ja enesepäästevahendid merel
 • väikelaeva juhtimise alused, sildumine, ankrusse jäämine,
 • vette kukkunud inimese juurde väikelaevaga lähenemise viisid
  Praktilised harjutused sisaldavad:
 • väljasõit mootorpaadiga: „mees üle parda“ manöövrid, ankrusse jäämine, sildumisharjutused
 • väljasõit purjelaevaga: manöövrid paut, halss, luhvamine, vallamine.
 
Kinni

Täiendav praktika

80,00 
Täiendav praktika sobib kõgile, kes ei oma veel oma paati, kuid soovim säilitada või värskendada koolitusel saadud teadmisis. Praktika koosneb alljärgnevatest praktilistest harjutustest:
 • Mootorlaeva ettevalmistus merele minekuks
 • Sildumisharjutused
 • Sildumisotste kinnitamine
 • Manöövrid (kurssi muutmine, "mees üle parda", tagurdamine "boksi").
 • Rahvusvahelise kokkupõrgete vältimise reeglite rakendamine
 • Inimeste ohutuse merel tagamine
Praktika kava võib muuta vastavalt soovidele.
Kinni

Raadiosideoperaatori kursus (SRC)

100,00 
Raadiosideoperaatori koolitus on mõeldud väikelaevajuhtidele. Koolitus koosneb kolmest osast: teooria, praktika ja eksam. Teoreetiline osa annab ülevaadet raadiojaama tööpõhimõtetest ning sõnumite vastuvõtmise / edastamise protseduuridest. Praktiline osa võimaldab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas. Pärast koolituse läbimist, väljastatakse väikelaevajuhi sideoperaatori tunnistus Short Range Certificate (SRC).
Kinni

Mootorlaeva rent

90,00 
Kaatri rent koos kapteniga. Suurepärane võimalus veeta aeg merel koos perega või sõpradega. Rentida on võimalik mõneks tundideks või terveks päevaks.
Kinni

Purjelaeva rent

250,00 
Kinni

Distantsõppe

375,00 

Distantsõpe võimaldab läbida koolitus just Teile sobivas tempos. Teil on võimalik lugeda õppematerjali või vaadata õppeviideo korduvalt. Te ei ole grupiga seotud ning pole vaja kulutada aega kohale jõudnuskes..

Hinna sees on :

 • juurdepääs õppematerjalidele "online"
 • konsultatsioon, 90 min. (üldjuhul enne eksami)
 • purjelaeva praktika
 • mootorlaeva praktika
 • eksam (korduv eksam on tasuline)
Kinni

Individuaal lähenemine

1.800,00 

Individuaalne õpe võimadab maksiaalselt arvestada õppuri vajadusi ning kiiremini omandada nõutud materjal.  Instruktor planeerib õppetöö õppuri poolt seadistatud eesmärkidest lähtuvalt. Individuaalse õpe puhul tunniplaan on väga paindlik, mis on väga oluline hõivatud ja aktiivse iseloomuga inimeste jaoks. Kogu kursuse jooksul, instruktor pühendub vaid ühele õppurile. Teie ei pea ootama teiste järgi ning saate alati korrata materjali koos instruktoriga.

Kinni

Jetijuhi koolitus

199,00 
Kursus on mõeldud jeti juhtimise teoreetiliseks ja parktiliseks koolituseks. Koolituse kestus 2 päeva   Jeti ehitus Jetil nõutud varustus Jeti
Kinni

Purjelaeva õppekruiis

200,00 
(Русский) Учебный круиз - это отличная возможность получить практические навыки в управлении парусной лодкой, под руководством опытного инструктора. Оптимальное количество - 4 человека. Продолжительность - 4 часа. Круиз включает в себя: - подготовка парусной лодки у выходу в море - выход в море - постановка и настройка парусов - основные маневры - возвращение в порт В зависимости от подготовки клиентов, инструктор подбирает оптимальный тем и уровень сложности обучения.