Kursuste kohta

Väikelaevandus areneb Eestis kiiresti ning iga aasta soovivad järjest rohkem inimesi saada õigust juhtida mootor-, purjelaeva või veeskuuterit. Veeliiklus muutub ainsa tihedamaks ning ohutu liiklemise reeglite järgimine on väga aktuaalne. Väikelaevajuhtide tunnistuse omamine võimaldab rentida mootor- või purjelaeva ka välismaal.

Koolitus sisaldab:

 • Loengud toimuvad õppeklassis kaks korda nädalas õhtuti või nädalavahetusel. Õppetöö alustamise kellaaeg lepitakse kokku kursuse alguses. Loengutes käsitletud materjalid on kättesaadavad ka elektrooniliselt. Navigatsiooni ülesannete harjutamiseks vajalik inventar on olemas õppeklassis.

Alates 2020. aastast, lisaks paberkaartidele õpetame ka elektroonkaartide kasutamist.

 • Praktiline osa koosneb üldjuhul kahest väljasõidust merele, mootor- ja purjelaevadega. Praktikapäevade planeerimine põhineb läbitud materjalist ning ilmaoludest lähtuvalt.
 • Pärast kursuse läbimist toimub eksam. Eksam toimub Veeteede Ameti esindaja juuresolekul.

Koolituse kestvus on 6-7 nädalat.

Pärast koolituse läbimist:

 • Omate vajalikke oskusi ja teadmisi väikelaeva ohutuks juhtimiseks.
 • Tutvute kokkupõrgete vältimise eeskirjaga ning siseveekogudel liiklemiskorraga.
 • Oskate kujundada graafiliselt laeva teekonda merekaardil ning leida laeva asukoha kalda objektide järgi.
 • Oskate siduda meremeeste sõlmi.
 • Pärast edukalt sooritatud eksamit saate väikelaevajuhitunnistuse.

Ettevõttest

Väikelaevajuhtide kool KapteniABC on asutatud 2017 aastal. KapteniABC peamine tegevus on pikkusega kuni 24 m väikelaevade juhtide ettevalmistus. Õppetöö korraldamiseks KapteniABC tagab soodsaid tingimusi ning organiseeritud õppeprotsess.

Õppetöö sisaldab:

 • Teoreetiline osa (loengud ja kodutöö)
 • Praktiline osa (praktika mootor- ja purjelaevadel)
 • Eksam

KapteniABC meeskond koosneb kogenud kvalifitseeritud instruktoritest, kes püüavad korraldada õppeprotsessi maksimaalselt efektiivselt, arvestades saadud tagasisidet. Pärast koolituse läbimist saate teie vajalikke teadmisi ja oskusi väikelaeva ohutuks ning enesekindlaks juhtimiseks.

Eelseisvad kursused

Järgmine väikelaevajuhi koolitus algab juunis. Täpne kuupäev selgub juuni alguses.

Järgmine eksami kuupäev:

11.08.2023. a.

Eksamieelne konsultatsioon toimub:

10.08.2023. a.

Väikelaeva raadiosideoperaatori koolitus:

  26.08.2023. а.

Jetijuhi koolitus

 aprill 2023. a.