Meie kursused


 • Väikelaevajuhi koolitus

  Väikelaevajuhikoolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 225 alusel (29.08.2005 a.) „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid“.

  Õppekava sätestab väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste nõuded, et tagada väikelaevajuhtide ohutu veeliiklus.

  Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega kuni kakskümmend neli meetrit.

  Väikelaevajuhi tunnist võib saada isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.

  Teoreetiline osa sisaldab:

  • laevateooria alused
  • taglas ja meresõlmed
  • navigatsiooni alused, laeva asukoha määramine kaldal asuvate märkide ja navigatsioonivahendite abil
  • Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon
  • Kollektiiv- ja enesepäästevahendid merel
  • väikelaeva juhtimise alused, sildumine, ankrusse jäämine,
  • vette kukkunud inimese juurde väikelaevaga lähenemise viisid

   

  Praktilised harjutused sisaldavad:

  • väljasõit mootorpaadiga: „mees üle parda“ manöövrid, ankrusse jäämine, sildumisharjutused
  • väljasõit purjelaevaga: manöövrid paut, halss, luhvamine, vallamine.

  450,00 
 • Täiendav praktika

  Täiendav praktika sobib kõgile, kes ei oma veel oma paati, kuid soovim säilitada või värskendada koolitusel saadud teadmisis.

  Mitmekesistada oma igapäevane elu ning nautida meresõitu Tallinna lahel.

  0,00 
 • Raadiosideoperaatori kursus (SRC)

  Raadiosideoperaatori koolitus on mõeldud väikelaevajuhtidele.

  Koolitus koosneb kolmest osast: teooria, praktika ja eksam. Teoreetiline osa annab ülevaadet raadiojaama tööpõhimõtetest ning sõnumite vastuvõtmise / edastamise protseduuridest. Praktiline osa võimaldab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas.

  Pärast koolituse läbimist, väljastatakse väikelaevajuhi sideoperaatori tunnistus Short Range Certificate (SRC).

  100,00 
 • Distantsõppe

  300,00 

Firmast


Väikelaevajuhtide kool KapteniABC on asutatud 2017 aastal. KapteniABC peamine tegevus on pikkusega kuni 24 m väikelaevade juhtide ettevalmistus. Õppetöö korraldamiseks KapteniABC tagab soodsaid tingimusi ning organiseeritud õppeprotsess.

Õppetöö sisaldab:

 • Teoreetiline osa (loengud ja kodutöö)

 • Praktiline osa (praktika mootor- ja purjelaevadel)

 • Eksam

KapteniABC meeskond koosneb kogenud kvalifitseeritud instruktoritest, kes püüavad korraldada õppeprotsessi maksimaalselt efektiivselt, arvestades saadud tagasisidet. Pärast koolituse läbimist saate teie vajalikke teadmisi ja oskusi väikelaeva ohutuks ning enesekindlaks juhtimiseks.

Järgmised kursused


 Järgmine väikelaevajuhi koolitus eesti keeles algab 2019 aastal.

Distantsõpe toimub aastaringselt.

Väikelaeva raadiosideoperaatori koolitus toimub oktoobris 2018.